• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Fit out

  Komplexná dodávka kancelárskych vstavieb zaisťujúca najefektívnejšie cenové, konštrukčné a akustické riešenie vrátane technológií. Optimalizácia nákladov je dosiahnutá komplexnou ponukou produktov a služieb pre tvorbu a vybavení interiérov od návrhu, rozpočtovanie, spracovanie projektu až po samotnú realizáciu iba formou priamych dodávok od výrobcov a z vlastnej výroby.

   
  Komplexný servis

  Technická a projektová príprava


  • spracovanie space planningu
  • príprava interiérového a stavebného projektu
  • spracovanie finančného rozpočtu

  Projektové riadenie zákazky a výstavba


  • stanovenie harmonogramu výstavby
  • realizácie stavby interiéru
  • koordinácia subdodávateľov
  • kontrola nákladov
  • zaistenie BOZP a PO
  • príprava pre kolaudáciu

  Funkčnosť, akustické a technické riešenie


  • konštrukčne a esteticky spracované prevedenie, napojenie jednotlivých častí zvislých a vodorovných konštrukcií
  • záruka akustickej a technologickej funkčnosti
  • nekoloidná integrácia technológií

  Optimalizácia nákladov


  • všetky dodávky realizované priamo od výrobcov a z vlastnej výroby
  • posúdenie navrhnutých materiálov a konštrukčných riešení s navrhnutím ich cenovej a technickej optimalizácie
  • jeden partner pre celú zákazku