• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Interface

  SPOLOČNOSŤ INTERFACE patrí medzi najväčších svetových dizajnérov a výrobcu kobercových štvorcov, je odvážnou SPOLOČNOSŤOU PLNOU NOVÝCH NÁPADOV.

  Spoločnosť založil v roku 1973 Ray Anderson, pretože veril vo všeobecný potenciál kobercových štvorcov.

  Vo všetkých oblastiach našich činností, od samotnej výroby až po jej riadenie, bola na prvom mieste vždy vízia.

  K dizajnu pristupujeme ako k spôsobu myslenia na všetkých organizačných úrovniach a vo všetkých aspektoch našej podnikateľskej činnosti, a vidíme v ňom estetické krédo našich výrobkov. Ponúkame jasné riešenia a usilujeme sa o vytvorenie ideálneho priestoru, aby sme Vám pomohli realizovať Vaše vízie dizajnu.

  Dlhodobo sa usilujeme o trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V roku 1994 sme začali postupne pretvárať spôsob nášho podnikania a výsledkom bola ozajstná zmena - ako naše, tak aj celého priemyselného odvetvia. Sme presvedčení, že teraz niektoré spoločnosti vnímajú väčšiu zodpovednosť za seba samých, nie iba za výrobky, ktoré predávajú. To je tiež dôvod, prečo sa pre nich stal dizajn ústredným bodom ich poslania a predstavuje ich významný charakteristický rys. Interface jednoznačne patrí medzi ne.