• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Nora

  nora® - vysoko kvalitné kaučukové podlahové krytiny typu norament® a noraplan® majú svetové postavenie v oblasti podlahových krytín. Vyznačujú sa vynikajúcou kvalitou materiálu a funkčnosťou. Prednosti systému podlahových krytín nora® sa osvedčili po celé desaťročia v praxi v oblastiach priemyslu, vo verejných budovách a obytných priestoroch.


  Hlavné prednosti kaučukových krytín norament® a noraplan®

   
  • dlhá životnosť a odolnosť proti opotrebovaniu

  kaučuk si zachováva na rozdiel od iných podlahových krytín dlhú životnosť, stálu elasticitu a odolnosť proti opotrebeniu, a to aj pri extrémnom zaťažení; kaučukové krytiny nora® sú trvalo elastické s vysokým pochôdznym komfortom, sú a pritom odolné proti cigaretovým ohorkom, ťažko zápalné, odolné, rezistentné proti pôsobeniu chemikálií, antistatické a protišmykové.

  • rozmerová stálosť

  kaučukové krytiny nora® sú rozmerovo stále, neobsahujú zmäkčovadlá, preto sa nezmršťujú a v bežnom prostredí sa nemusia zvárať ani inak nadpájať s viditeľnými špárkami; niektoré typy je dokonca možné voľne pokladať bez nutnosti kontaktného lepenia.


  • kompletný systém

  produkty v roliach a štvorcoch rôznych rozmerov, schodové systémy kaučukové krytiny vrátane soklového obloženia a príslušenstvo, rôzne technické riešenia podľa špecifikácií (pokládka elektricky vodivých a disipatívnych podlahových krytín, akustické riešenia, bezmedzerovitá inštalácia, špeciálne protipožiarne požiadavky, odolnosť proti UV žiareniu a voľná pokládka vybraných krytín)

   
  • oblasti použitia

  kaučukové krytiny nora® odolajú enormnému zaťaženie a sú vysoko odolné proti opotrebeniu, ich extrémne dlhá životnosť je výrazne dlhšia ako je priemer u iných elastických podlahových krytín, preto je možné ich použiť do vysoko frekventovaných oblastí ako sú letiská, vzdelávacie inštitúcie, školy, administratívne budovy , ďalej vo všetkých zdravotníckych zariadeniach a iných špecializovaných pracoviskách s vysokými hygienickými požiadavkami (napr. nemocnice, laboratóriá, na hygienu špecializované pracoviská, domy s ošetrovateľskou službou, vzdelávacie inštitúcie, školy, materské škôlky, rôzne laboratóriá, a pod.) priemyselné priestory, administratívne priestory , sklady, malovýrobných, dielne; špeciálne kaučukové krytiny nora® boli vyvinuté aj krytiny sú vhodné pre oblasti priestory s najvyšším zaťažením pre zachytenie šmykových síl - (vhodné pre vysokozdvižné vozíky) a priestory so zvýšeným pôsobením tukov a olejov, preto sú vhodné najmä pre priemyselné, výrobné a skladové priestory; krytiny o sile 9 mm, ktoré sú extrémne vrubové húževnaté (- odolné proti vrypom napr. od korčúľ), sú (určené najmä pre zimné štadióny, golfové kluby a koniarne) .; niektoré druhy krytín nora® sú odolné proti olejom a tukom, preto sa odporúčajú pre oblasti so zvýšeným pôsobením olejov a tukov

  • čistenie

  na rozdiel od ostatných elastických podlahových krytín (PVC alebo linoleum)  extrémne hustý a uzavretý povrch kaučukové podlahové krytiny nora® umožňuje hospodárne nízko nákladové čistenie bez nutnosti následnej aplikácie dodatočných povrchových konzervačných a ochranných prostriedkov a náterov ako je u ostatných elastických podlahových krytín ako PVC alebo linoleum; povrch väčšiny typov kaučukových podlahových krytín nora® možno aj pri extrémnom znečistení vyčistiť a zrenovovať do podoby nového produktu a dokonca aj docieliť vysokého lesku povrchu evokujúci povrch leštenej kamenné dlažby za použitia iba čistej vody, pri absencii akýchkoľvek čistiacich prostriedkov, a patentovo chránených čistiacich podložiek nora® pads®, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre kaučukové krytiny nora® priamo podlahoviny umožňujú moderné a ekologický systém čistenia PAD kefami len za pomoci čistej vody vyvinutý z vlastnej iniciatívy v spolupráci so spoločností nora systems GmbH; podložky nora pads® sú kompatibilné so štandardnou mechanizáciou bežné používanú pre strojové čistenie podláh; celkové náklady na prevádzku a čistenie v kombinácii s dlhou životnosťou a možnosťou kompletné renovácie povrchu kaučukových podlahových krytín nora® predstavujú iba zlomok nákladov spojených s prevádzkou ostatných elastických podlahových krytín (PVC alebo linoleum)

  • ekológia a nezávadnosť

  ekologické nezávadnosť je pri výrobe podlahových krytín nora® dosiahnuté použitím hujú podlahové krytiny nora® výrobou z veľmi kvalitných druhov prírodného umelého a syntetického prírodného kaučuku, obsahujú minerály i z prírodných nálezísk a ekologicky nezávadných farebných pigmentov; počas svojho životného cyklu krytiny nora® nevylučuje žiadne emisie substancií vo zdraviu škodlivých koncentráciách; dôležitou vlastnosťou krytín nora® je, že sú pri prípadnom požiari sú krytiny nora® z toxikologického hľadiska nezávadné - neobsahujú PVC, zmäkčovadlá (ftaláty) a halogény (napr. chlór), zmäkčovadlá, formaldehyd, azbest, kadmium, fluór, chlór a uhľovodíky; vďaka dlhoročnej orientácii na životné prostredie, od výberu surovín cez rozvoj, výrobu a využitie až po recykláciu a likvidáciu sa môžu produkty nora® pochváliť zárukou ekologickej nezávadnosti  spĺňajúce najvyššie kritériá, ako pre certifikáciu LEED; produkty nora® sú členmi certifikovaných podľa mnohých štandardov ekologických a environmentálnych nezávadnosti, napr. DGNB, Blue Angel, GREENGUARD, EMAS, UK a US Green Building CouncilBC a ďalších

   

  • dizajn a inovácie

  svetovo preslávení architekti sa po desaťročia nechávajú inšpirovať produkty nora®, ktorá ponúka spracovanie riešenie aj podľa individuálneho priania zákazníka

   

  Viac informácii na www.nora.com ( odlink na stránku http://www.nora.com/ )